BEERFEST CUP 2016

Sobota 24.9.2016 – Korunní pevnůstka Olomouc

Tombola startovnich cisel o jizdni kolo!

-pro účast v tombole nutné potvrzení o projetí ze všech stanovišť

doprovodný program festivalu „Beerfest“

Startovné platí jako vstupné na sobotní program!

V ceně startovného se můžete těšit na občerstvení na trati závodu.

BEERFEST CUP

Jedná se o druhý ročník sportovní akce, zaměřené na účelné využití volného času občanů bez rozdílu věku i pohlaví spojený s akcí „Beerfest“, která se uskuteční ve dnech 22-­24.9.2016 v nádherném historickém centru města Olomouce. Turistická kondiční, zážitková, orientační jízda pro všechny příchozí, v okolí Olomouce, kteří se prostě budou chtít pouze projet malebným krajem úrodné Hané. Zahájení jízdy bude ve 12:00 hod. z areálu Korunní pevnůstky, za doprovodu pořadatelů bude peloton účastníků vyveden na okraj Olomouce, kde potom bude záležet na každém z účastníku, jak zvolí pro sebe tu nejsnazší či nejkratší trasu na čtyři povinná stanoviště.

Na stanovištích bude pořadatelské služba, která potvrdí příjezd cyklisty a ten potom může pokračovat dále podle své volby trasy. Po absolvování všech čtyř stanovišť se cyklista vydá do cíle, který je totožný se startem, tzn. do areálu Korunní pevnůstky. Každému účastníku bude vydána před zahájením, tzn. ve 11:55 hod., mapka modelové trasy s vyznačením kontrolních stanovišť. Po celou dobu jízdy od opuštění pořadatelského vozidla na okraji Olomouce se bude cyklista pohybovat bez pořadatelské služby a musí dodržovat dopravní předpisy na veřejných komunikacích.
Nenáročná trať akce je zamýšlena pro všechny druhy bicyklů, ať horské, trekingové nebo cyklokrosové a ostatní. Každý se může postavit směle na pomyslný start. Věříme, že prožitky ze sportu přispějí k výborné a pohodové víkendové náladě, která bude pokračovat pestrým programem v rámci akce „BEERFEST“.

PŘIHLÁŠENÍ V DEN ZÁVODU

Pořadatel:

Petr Březina ­ tel: +420 776 090 080 ­ cyklokolarna@centrum.cz
CykloTeamKOLÁRNA
Křižíkova 1/a
Olomouc 77900

Termín:
sobota 24. září 2016

Místo konání:
Korunní pevnůstka Olomouc http://www.pivnifestival.cz/

Start a Cíl:
Korunní pevnůstka
Olomouc

Prezentace:

sobota 24. září 2016 od 09:30 do 11:30 hod

Přihlášky:
1. OSOBNĚ ­ v den akce při prezentaci
Přihlásit se mohou pouze osoby, kterým je v den vyjížďky 18 let a více.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Startovné:

Startovné je možno uhradit i při prezentaci v sobotu sobota 24. září 2016 ­ 200,­ Kč.
Uhrazené startovné platí i jako vstupenka na sobotní program Beerfest

!! Uhrazené startovné se v případě neúčasti na vyjížďce nevrací !!

Způsob platby startovného:
hotovostní úhrada v den startu při prezentaci

Zahraniční účastníci platí startovné na místě v české měně (Kč).

Předběžný časový harmonogram:

09:30 zahájení prezentace
11:45 ukončení prezentace
12:00 zahájení vyjížďky Beerfest tour 2016
13:15 očekávaný příjezd do areálu Korunní pevnůstky

14:30 vyhlášení
16:45hod. Tobmola o jízdní kolo po kapele Horkýže Slíže

Ostatní:
Limit pro projetí tratě jsou 3,5 hodiny. K uzavření cíle dojde tedy v 15:30 hodin.

Ceny:
Věcné ceny pro první tři v jednotlivých kategoriích.

Trať:
cca 30km ,převýšení 294m

doporučena trasa GPX :

http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=212365

Kategorie:
Muži
Ženy

Pravidla závodu:

!!! Jízda se koná za plného silničního provozu, účastníci startují na vlastní nebezpečí !!! Pořadatel neručí za vzniklé škody. Závodník je povinen mít po celou dobu jízdy v závodě na hlavě cyklistickou přilbu. Porušení tohoto pravidla je důvodem k vyřazení z akce! Pořadatel a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a organizací akce nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní, věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po akci. Účastníci startují na vlastní odpovědnost. Účastníci nesou plnou odpovědnost osobní i právní, za všechny jimi způsobené škody. Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele, nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti s jízdou.

Účastník souhlasí s použitím fotografických a filmových materiálů s jeho osobou a rovněž výsledků obsahující jeho osobní data v tisku, rádiu a televizi.Jako účastník beru na vědomí, že budu dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a pravidla uvedené v propozicích. Souhlasím s podmínkami účasti a přihlašuji se tímto na akci. Svým podpisem startovní listiny potvrzuji, že jsem byl seznámen se všemi předpisy propozic závodu a že formulář přihlášky jsem vyplnil pravdivě a kompletně. Vyslovuji souhlas k použití svých osobních datpořadatelem a také souhlasím, že budu dodržovat zásady fair play.