Olomoucký řetěz- závod pro opravdové bajkery

DATUM:  Sobota 30.3.2019
START A CÍL, PREZENTACE: CHATA POD VĚŽÍ,FORT RADÍKOV
POŘADATEL: CYKLO TEAM KOLARNA
OFICIÁLNÍ FACEBOOK ZÁVODU: KOLARNA-SPECIALISTÉ NA CYKLISTIKU, UDÁLOST NA FACEBOOKU
PŘIHLÁŠKY: NA MÍSTĚ

STARTOVNÉ:

 • 200 KČ PŘI PŘIHLÁŠENÍ na místě
 • KATEGORIE BENJAMÍNCI AŽ STAŘŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ ZDARMA

OBČERSTVENÍ V CENĚ STARTOVNÉHO (MIMO DĚTSKÝCH KATEGORIÍ).

TRAŤ ZÁVODU:

 •  RADÍKOV A NEJBLIŽÍHO OKOLÍ , OKRUHY PO LESNÍCH CESTÁCH – CCA 4,5KM DLOUHÝ OKRUH S PŘEVÝŠENÍM 112m

 

 

 

 

 • FOTKY Z TRATĚ:

TRAŤ PRO DĚTSKÉ KATEGORIE:

 • OKRUH NIŽŠÍ OBTÍŽNOSTI A KRATŠÍ DÉLKY V AREÁLU FORTU RADÍKOV

KATEGORIE:

BENJAMÍNCI (KLUCI A HOLKY DOHROMADY) 0-4 2014 A MLADŠÍ
PŘEDŽÁCI (KLUCI A HOLKY DOHROMADY) 5 – 7 LET 2011 – 2013
MALÍ ŽÁCI (KLUCI A HOLKY DOHROMADY) 8 – 10 LET 2008 – 2010
MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ 11 – 12 LET 2006 – 2007
STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ 13 – 15 LET 2003 – 2005
JUNIOŘI 16 – 18 LET 2000 – 2002
MUŽI A 19 – 39 LET 1989 – 1999
MUŽI B 40 a více LET 1979 – 1988
ŽENY A + JUNIORKY 16 – 39 LET 1979 – 2002
ŽENY B 40 A VÍCE 1978 A STARŠÍ

VĚCNÉ CENY PRO PRVNÍ TŘI V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH.

PROGRAM ZÁVODU:
 • 8:30 – 13:00 – PREZENTACE
 • 9:00 – START KATEGORIE MČR NESLYŠÍCÍCH
 • OD 10:15 – START DĚTSKÝCH KATEGORIÍ – BENJAMÍNCI, PŘEDŽÁCI, MALÍ ŽÁCI, MLADŠÍ ŽÁCI, MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, STARŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁKYNĚ (DĚTSKÝ OKRUH)
 • 12:00 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE MČR NESLYŠÍCÍCH A DĚTSKÝCH KATEGORIÍ
 • 12:30 – START KATEGORIÍ MUŽI  ŽENY A + JUNIORKY, (3 OKRUHY HLAVNÍHO ZÁVODU)
 • 14:00 – START KATEGORIÍ MUŽI A, B, JUNIOŘI (CCA 4 OKRUHY HLAVNÍHO ZÁVODU)
 • 15:30 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PO DOJEZDU HLAVNÍHO ZÁVODU

PARKOVÁNÍ: 

 • PARKOVÁNÍ VOZIDEL V AREÁLU FORTU A OBCI RADÍKOV BUDE VYZNAČENO A KORIGOVÁNO POŘADATELI, PARKOVÁNÍ  ZDARMA

PRAVIDLA:

 • VŠICHNI ZÁVODNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU A ŘÍDIT SE VYHLÁŠKOU O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
 • DÁLE JSOU POVINNI UPOSLECHNOUT POKYNŮ POŘADATELŮ, POLICIE A RESPEKTOVAT JE
 • NA VŠECHNY ZÁVODY JE POVINNÁ PEVNÁ PŘILBA A TO VE VŠECH KATEGORIÍCH !!!
 • PRO KATEGORIE ŽÁCI A ŽAČKY JE NUTNO DOLOŽIT PŘI PREZENTACI PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
 • POŘADATELÉ SI VYHRAZUJÍ PRÁVO NA ZMĚNU TRATI OPROTI ROZPISU, Z DŮVODU PŘÍPADNÉ NEZPŮSOBILOSTI TRATI V DEN ZÁVODU
 • ORGANIZÁTOŘI ZÁVODU NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA MAJETKU NEBO ZRANĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA ZÁVODECH NEBO JEHO NÁVŠTĚVOU
 • ZÁVODNÍCI PŘED STARTEM STVRZUJÍ SVÝM PODPISEM, ŽE TOTO BEROU NA VĚDOMÍ
 • ZÁVODNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ V LESNÍCH ÚSECÍCH, NEODHAZOVAT ODPADKY A JINAK ZNEČISŤOVAT LES
 • ZÁVODNÍK, KTERÝ NEDOKONČÍ ZÁVOD, JE POVINEN NAHLÁSIT SE ROZHODČÍM

KONTAKT: PETR BŘEZINA, INFO@KOLARNA.EU, TEL: +420 776 090 080