OLOMOUCKÝ ŘETĚZ – RADÍKOVSKÉ XC 2023

ZRUŠENO!

Po 11letech pořadání cyklistických závodů v okolí Olomouce nám byl tento závod i sobotní duatlon zamítnut 🙁

Zamítavé stanovisko ke konání organizované hromadné sportovní akce v lese

lesní správa Šternberk, na základě vaší žádosti ze dne 1.2.2023 tímto uděluje ve
smyslu § 20, odst. 5, zákona č. 289/95 Sb. o lesích v platném znění
NESOUHLAS vlastníka lesa s konáním akcí:
Název: Hanácký duatlon 2023 a Olomoucký řetěz (dále jen „akce“),
Dotčené pozemky: Lesní správa Šternberk, revír Lašťany
Termín: 15. dubna 2023 Hanácký duatlon; 16. dubna 2023 Olomoucký řetěz

Tento závod bude přiřazen k akci Hanácké gravel a start bude mít 15min. po startu hlavní kategorie na vzálenost 42km více ZDE

DATUM:  zrušeno!!!

START A CÍL, PREZENTACE: CHATA POD VĚŽÍ, FORT RADÍKOV
POŘADATEL: CYKLO TEAM KOLARNA
OFICIÁLNÍ FACEBOOK ZÁVODU: KOLARNA-SPECIALISTÉ NA CYKLISTIKU, UDÁLOST NA FACEBOOKU
PŘIHLÁŠKY: připravujeme…


STARTOVNÍ LISTINA:


STARTOVNÉ:

 • dětské kategorie (KATEGORIE BENJAMÍNCI, předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně, STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ) ZDARMA
 • Hlavní závod – předem přihlášení 200 Kč (platba na místě v den závodu) Hlavní závod – předem nepřihlášení 250 Kč (platba na místě v den závodu)

OBČERSTVENÍ : v místě areálu závodu

TRAŤ ZÁVODU:   RADÍKOV A NEJBLIŽÍHO OKOLÍ , OKRUHY PO LESNÍCH CESTÁCH – 5 KM DLOUHÝ OKRUH S PŘEVÝŠENÍM 127m, odkaz ZDE

271480940_2168270069992361_5122560465313263543_n

FOTKY Z TRATĚ:

TRAŤ PRO DĚTSKÉ KATEGORIE:

 • OKRUH NIŽŠÍ OBTÍŽNOSTI A KRATŠÍ DÉLKY V AREÁLU chaty pod věží

KATEGORIE:

KategorieVěkRočník narození
Benjamínci (kluci a holky dohromady)0-42019 a mladší
Předžáci (kluci a holky dohromady)5 – 7 let2016 – 2018
Malí žáci (kluci a holky dohromady)8 – 10 let2013 – 2015
Mladší žáci, žákyně11 – 12 let2011 – 2012
Starší žáci, žákyně13 – 14 let2009 – 2010
Kadeti15 – 16 let2007 – 2008
Junioři17 – 18 let2005 – 2006
Muži A19 – 29 let1994 – 2004
Muži B30 – 39 let1984 – 1993
Muži C40 – 49 let1974 – 1983
Muži D50 – 59 let1964 – 1973
Muži E (nově od 2017)60 a více let1963 a starší
Kadetky15 – 16 let2007 – 2008
Ženy A (nově od 2017 sloučeno s Juniorkami)17 – 39 let1984 – 2006
Ženy B40 a více1983 a starší


PROGRAM ZÁVODU
:VĚCNÉ CENY PRO PRVNÍ TŘI V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH.

 • 9:00 – 12.00– PREZENTACE
 • 10:00 – START DĚTSKÝCH KATEGORIÍ – BENJAMÍNCI, PŘEDŽÁCI, MALÍ ŽÁCI, MLADŠÍ ŽÁCI, MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, STARŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁKYNĚ (DĚTSKÝ OKRUH)
 • 12:00 – START KATEGORIÍ MUŽI C,D,E ŽENY A + JUNIORKY, ženy B (3 OKRUHY HLAVNÍHO ZÁVODU) KADETKY (2 OKRUHY)
 • 13:00 – START KATEGORIÍ MUŽI A, B, JUNIOŘI ( 4 OKRUHY HLAVNÍHO ZÁVODU)
 • 15:00 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PO DOJEZDU HLAVNÍHO ZÁVODU

PARKOVÁNÍ: 

 • PARKOVÁNÍ VOZIDEL V OBCI RADÍKOV BUDE VYZNAČENO A KORIGOVÁNO POŘADATELI, PARKOVÁNÍ  ZDARMA

PRAVIDLA:

 • VŠICHNI ZÁVODNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU A ŘÍDIT SE VYHLÁŠKOU O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
 • DÁLE JSOU POVINNI UPOSLECHNOUT POKYNŮ POŘADATELŮ, POLICIE A RESPEKTOVAT JE
 • NA VŠECHNY ZÁVODY JE POVINNÁ PEVNÁ PŘILBA A TO VE VŠECH KATEGORIÍCH !!!
 • PRO KATEGORIE ŽÁCI A ŽAČKY JE NUTNO DOLOŽIT PŘI PREZENTACI PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
 • POŘADATELÉ SI VYHRAZUJÍ PRÁVO NA ZMĚNU TRATI OPROTI ROZPISU, Z DŮVODU PŘÍPADNÉ NEZPŮSOBILOSTI TRATI V DEN ZÁVODU
 • ORGANIZÁTOŘI ZÁVODU NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA MAJETKU NEBO ZRANĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA ZÁVODECH NEBO JEHO NÁVŠTĚVOU
 • ZÁVODNÍCI PŘED STARTEM STVRZUJÍ SVÝM PODPISEM, ŽE TOTO BEROU NA VĚDOMÍ
 • ZÁVODNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ V LESNÍCH ÚSECÍCH, NEODHAZOVAT ODPADKY A JINAK ZNEČISŤOVAT LES
 • ZÁVODNÍK, KTERÝ NEDOKONČÍ ZÁVOD, JE POVINEN NAHLÁSIT SE ROZHODČÍM

KONTAKT: PETR BŘEZINA, INFO@KOLARNA.EU, TEL: +420 776 090 080