OLOMOUCKÝ ŘETĚZ – ZRUŠENO!!!!

 

S ohledem nA vládní opatření jsme nuceni celou akci zrušit.

 

Kolarna-logo-300x60ridelli-logolcr-logo-ctverecolomoucol.kraj_-300x133logo-litovel

 

 

 

 

DATUM:  Sobota 21.3.2020

START A CÍL, PREZENTACE: CHATA POD VĚŽÍ, FORT RADÍKOV
POŘADATEL: CYKLO TEAM KOLARNA
OFICIÁLNÍ FACEBOOK ZÁVODU:KOLARNA-SPECIALISTÉ NA CYKLISTIKU
PŘIHLÁŠKY: Do 14.3. předem zde nebo NA MÍSTĚ. Při přihlášení předem občerstvení zdarma 😉.

STARTOVNÉ:

 • dětské kategorie (KATEGORIE BENJAMÍNCI, předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně, STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ) ZDARMA
 • ostatní 200 KČ

OBČERSTVENÍ je pro předem přihlášené V CENĚ STARTOVNÉHO (MIMO DĚTSKÝCH KATEGORIÍ).

TRAŤ ZÁVODU:  RADÍKOV A NEJBLIŽÍHO OKOLÍ , OKRUHY PO LESNÍCH CESTÁCH – CCA 4,5KM DLOUHÝ OKRUH S PŘEVÝŠENÍM

 

FOTKY Z TRATĚ:

TRAŤ PRO DĚTSKÉ KATEGORIE:

 • OKRUH NIŽŠÍ OBTÍŽNOSTI A KRATŠÍ DÉLKY V AREÁLU chaty pod věží

KATEGORIE:

BENJAMÍNCI (KLUCI A HOLKY DOHROMADY) 0-4 2016 A MLADŠÍ
PŘEDŽÁCI (KLUCI A HOLKY DOHROMADY) 5 – 7 LET 2013 – 2015
MALÍ ŽÁCI (KLUCI A HOLKY DOHROMADY) 8 – 10 LET 2010 – 2012
MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ 11 – 12 LET 2008 – 2009
STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ 13 – 15 LET 2005 – 2007
JUNIOŘI 16 – 18 LET 2002 – 2004
MUŽI A 19 – 39 LET 1981 – 2001
MUŽI B 40 – 49 let 1971-1980
MUŽI C 50 a více LET 1970 a starší
ŽENY A + JUNIORKY 16 – 39 LET 1981 – 2004
ŽENY B 40 A VÍCE 1980 A STARŠÍ

VĚCNÉ CENY PRO PRVNÍ TŘI V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH.

PROGRAM ZÁVODU:
 • 9:00 – 10:30 – PREZENTACE
 • 10:00 – START DĚTSKÝCH KATEGORIÍ – BENJAMÍNCI, PŘEDŽÁCI, MALÍ ŽÁCI, MLADŠÍ ŽÁCI, MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, STARŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁKYNĚ (DĚTSKÝ OKRUH)
 • 12:00 – START KATEGORIÍ MUŽI C, ŽENY A + JUNIORKY, ženy B (3 OKRUHY HLAVNÍHO ZÁVODU)
 • 13:00 – START KATEGORIÍ MUŽI A, B, JUNIOŘI (CCA 4 OKRUHY HLAVNÍHO ZÁVODU)
 • 15:00 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PO DOJEZDU HLAVNÍHO ZÁVODU

PARKOVÁNÍ: 

 • PARKOVÁNÍ VOZIDEL V OBCI RADÍKOV BUDE VYZNAČENO A KORIGOVÁNO POŘADATELI, PARKOVÁNÍ  ZDARMA

PRAVIDLA:

 • VŠICHNI ZÁVODNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU A ŘÍDIT SE VYHLÁŠKOU O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
 • DÁLE JSOU POVINNI UPOSLECHNOUT POKYNŮ POŘADATELŮ, POLICIE A RESPEKTOVAT JE
 • NA VŠECHNY ZÁVODY JE POVINNÁ PEVNÁ PŘILBA A TO VE VŠECH KATEGORIÍCH !!!
 • PRO KATEGORIE ŽÁCI A ŽAČKY JE NUTNO DOLOŽIT PŘI PREZENTACI PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
 • POŘADATELÉ SI VYHRAZUJÍ PRÁVO NA ZMĚNU TRATI OPROTI ROZPISU, Z DŮVODU PŘÍPADNÉ NEZPŮSOBILOSTI TRATI V DEN ZÁVODU
 • ORGANIZÁTOŘI ZÁVODU NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA MAJETKU NEBO ZRANĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA ZÁVODECH NEBO JEHO NÁVŠTĚVOU
 • ZÁVODNÍCI PŘED STARTEM STVRZUJÍ SVÝM PODPISEM, ŽE TOTO BEROU NA VĚDOMÍ
 • ZÁVODNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ V LESNÍCH ÚSECÍCH, NEODHAZOVAT ODPADKY A JINAK ZNEČISŤOVAT LES
 • ZÁVODNÍK, KTERÝ NEDOKONČÍ ZÁVOD, JE POVINEN NAHLÁSIT SE ROZHODČÍM

KONTAKT: PETR BŘEZINA, INFO@KOLARNA.EU, TEL: +420 776 090 080