Kolarna-Ridelli Cross Country MČR-DEAF 24.6.2018

 

Kolarna Ridelli Cross Country nahrazuje námi dříve pořádaný bikemaraton Olomoucký řetěz. Trať zůstává stejná jako v roce 2017 – na atraktivním 5km dlouhém okruhu s převýšením 100m  v okolí Radíkova, kde nebudou chybět technické pasáže a jízda po různých typech povrchu a z 98% po lesních cestách.

V letošním roce je závod pořádán ve spolupráci se sportovním klubem SK SKIVELO neslyšících Olomouc a pojede se v rámci Evropského poháru neslyšících v MTB XCO (https://mtbdeafeuropacup.jimdo.com). Závod je určen nejen pro sluchově postižené závodníky, ale také pro slyšící bajkerské rivaly. Díky technicky náročné a atraktivní trati je  tento závod horských kol řazen do olympijské disciplíny cross country (XCO). V rámci Evropského poháru bude na startu zahraniční účast sluchově postižených závodníků. Pro domácí závodníky je tento závod Mistrovstvím České republiky neslyšících.

Datum:  neděle 24.6.2018

Start a cíl, prezentace: Chata pod Věží, Radíkov

Pořadatel: Cyklo team KOLARNA

Oficiální facebook závodu: KOLARNA-specialisté na cyklistiku

Událost na facebooku

Přihlášky: online* nebo na místě

*přihlašování online bude spuštěno později

Startovné:

 • 150 Kč při přihlášení online a zaplacení do úterý 19.6.2018
 • 250 Kč na místě
 • kategorie Benjamínci až Stařší žáci a žákyně zdarma

Občerstvení v ceně startovného (mimo dětských kategorií)

 

Trať závodu: areál lesa Radíkov, okruhy po lesních cestách – cca 5km dlouhý okruh s převýšením 100m 

Odkaz na trať hlavního závodu na Stravě a nebo na Garmin Connect

Pro dětské kategorie bude přichystán okruh nižší obtížnosti a kratší délky v okolí Chaty pod Věží

Odkaz na trať dětského závodu na Stravě

 

Kategorie:

Benjamínci (kluci a holky dohromady) 0-4 2014 a mladší
Předžáci (kluci a holky dohromady) 5 – 7 let 2011 – 2013
Malí žáci (kluci a holky dohromady) 8 – 10 let 2008 – 2010
Mladší žáci, žákyně 11 – 12 let 2006 – 2007
Starší žáci, žákyně 13 – 15 let 2003 – 2005
Junioři 16 – 18 let 2000 – 2002
Muži A 19 – 29 let 1989 – 1999
Muži B 30 – 39 let 1979 – 1988
Muži C 40 – 49 let 1969 – 1978
Muži D 50 – 59 let 1959 – 1968
Muži E (nově od 2017) 60 a více let 1958 a starší
Ženy A + Juniorky 16 – 39 let 1979 – 2002
Ženy B 40 a více 1978 a starší

Věcné ceny pro první tři v jednotlivých kategoriích.

Program závodu:
 • 8:30 – 11:00 – prezentace
 • od 9:00 – start dětských kategorií – Benjamínci, Předžáci, Malí žáci, Mladší žáci, Mladší žákyně, Starší žáci, Starší žákyně (dětský okruh)
 • 11:00 – start kategorií Muži D, E, Ženy A + Juniorky, Ženy B (3 okruhy hlavního závodu)
 • 12:30 – start kategorií Muži A, B, C, Junioři (cca 4 okruhy hlavního závodu)
 • 15:00 – vyhlášení výsledků po dojezdu hlavního závodu

Parkování: 

parkování vozidel v obci Radíkov bude vyznačeno a korigováno pořadateli, parkování  zdarma.

Pravidla:

 • všichni závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích
 • dále jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie a respektovat je
 • na všechny závody je povinná pevná přilba a to ve všech kategoriích !!!
 • pro kategorie Žáci a Žačky je nutno doložit při prezentaci písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce
 • pořadatelé si vyhrazují právo na změnu trati oproti rozpisu, z důvodu případné nezpůsobilosti trati v den závodu
 • organizátoři závodu nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jeho návštěvou
 • závodníci před startem stvrzují svým podpisem, že toto berou na vědomí
 • závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les
 • závodník, který nedokončí závod, je povinen nahlásit se rozhodčím

 

Kontakt: Petr Březina, info@kolarna.eu, tel: 776090080