Hanácké Gravel

Datum : 22.4.2023

Místo konání : Střeň u Olomouce

 1. Časový harmonogram

Online registrace ZDE

Prezentace v kanceláři závodu – Obecní úřad Střeň 8,30 – 12,30 hod.

Uzavírka on-line přihlášek 19.4.2023

Startovné hradí účastníci hlavního závodu GRAVEL a Olomouckého řetězu:

Startovné uhrazené do 19.4.2023 – 250,- Kč současně se zaslanou on-line přihláškou. 

Startovné hrazené  na místě – 350,- Kč. 

Ćíslo účtu pro hrazení startovného:  ČSOB  č.účtu: 250635439/0300.

Dětské závody start postupně po kategoriích od 10,00 hod. do cca 10,40 hod. – okruh 400 m v obci

 • Benjamínci 0-4 let,  roč. 2019 a mladší
 • Předžáci 5-7 let, roč. 2016 – 2018
 • Malí žáci 8- 10 let, roč. 2013 – 2015

Mládežnické závody start postupně po kategoriích od 10,40 hod. do cca 12,00hod.-okruh kolem Střeně 4km

 • Mladší žáci a žákyně 11-12 let, roč. 2011 – 2012
 • Starší žáci a zákyně  13 – 14 let, roč. 2009 – 2010
 • Kadeti a kadetky 15 – 16 let, roč. 2007 – 2008

Slavnostní vyhlášení dětských a mládežnických kategorií od 12,00 hod. u Obecního úřadu Střeň

Hlavní závod Hanácké GRAVEL 2023 Střeň – start ve 13,00 hod. u Obecního úřadu, předp.konec 15,30 hod.

Trasa 67,5km – okruh 22,5 km v okolí Střeně pojede se třikrát, dvakrát průjezd obcí Střeň a cíl u Obecního úřadu Odkaz na trasu závodu zde

 • Ženy 17-39 let, roč. 2006 – 1984
 • Źeny 40+, roč. 1983 a starší
 • Muži 17- 39 let, roč. 2006- 1984
 • Muži 40 – 50 let, roč. 1983 – 1974
 • Muži 50+, roč. 1973 a starší

Start vloženeho závodu Olomoucký řetěz na horském kole 13,10hod.

Ženy 17-39 let, roč. 2006 – 1984
Źeny 40+, roč. 1983 a starší
Muži 17- 39 let, roč. 2006- 1984
Muži 40 – 50 let, roč. 1983 – 1974
Muži 50+, roč. 1973 a starší

Trasa Olomoucký řetěz (bike) – 45km (2 okruhy) v okolí Střeně start a cíl u Obecního úřadu (podmínkou je horské kolo s rovnými řídítky a plášti min. šířky 1,95 palců!)

Slavnostní vyhlášení hlavního závodu Hanácké GRAVEL 2023 od 16,00 hod. u Obecního úřadu Střeň

Časová vytíženost od 10,00 hod do cca 15,30, stanoviště přímo v obci, možnost přestávek při průjezdu nebo při přemístění mezi dětskými, mládežnickými a hlavním závodem. Na jednom stanovišti vždy 2 osoby, takže vzájemná zastupitelnost.

V době od 13 do 15,30 bude mimo obce Střeň rozmístěno 18 regulovčíků z řad pořadatelů Cyklistiky Střeň pro zabezpečení tratě hlavního závodu (okruh 22,5 km).

 • After party 17:00hod. – večerní akce

Společenský sál v budově obecního úřadu, prosba o bezplatný pronájem, hudba (DJ) zajistí Cyklistika, občerstvení v režii obce.

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Hanácké gravel (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.kolarna.eu a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

Závodí se dle harmonogramu závodu. Závod se jede za plného silničního provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat silniční předpisy a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě, nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se po vyhrazených cestách a dodržovat pravidla fair play. Kolo musí být v dobrém technickém stavu. Cyklistická přilba povinná po celou dobu závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu těchto propozic. Odesláním přihlašky učastník stvrzuje, že souhlasi s vyše uvedenými podmínkami akce.

 1. Odpovědné osoby:

Ambassador Tomáš Konečný

Ředitel závodu – Roman Brandýs

Velitel tratí – Petr Březina

Předseda pořadatelského týmu – starosta obce Střeň

Infornace o gravel serii :

              GRAVEL BOHEMIA     .                    CUP 2023                    

22.dubna       Hanácké Gravel – Střeň  62 km                                                                                          .                     www.kolarna.eu

11.června      Tour de Brdy – Velká cena Strašic – Strašice  67 km                                                                             .                     www.sparta-cycling.cz

29.července  RIDLEY GRAVEL TOUR – Hlinsko  MČR   77 km                                                .                      www.graveltour-hlinsko.webnode.cz

 27.srpna       Lawi Tour classic GT – Vinařice u Dobrovic   80 km                                                                  .                     www.lawitour.cz66030 819 328 819 328

2.září             Krkonošská 70 GT – Jánské Lázně 70 km                                           .                                www.krkonošska70mtb.cz

—————————————————————————————————————–

PROMO – Petr Svoboda  CK MTB Maraton z.s. 731029990    brudr.sport@seznam.cz

Starty – hromadné, GRVL oddělený od ostatních disciplín jednotlivých závodů.

Kategorie –  bez ohledu na kategorie vypsané v jednotlivých závodech seriálu, budou v celkovém hodnocení vyhlášeny:   MUŽI  17 – 39, 40 – 49, 50 +                                               .                                                                                     ŽENY  17 +

Bodování – pro každou vypsanou kategorii. Bodování bude počítat Promo team mimo kvalifikaci jednotlivých závodů seriálu.

Do celkového hodnocení se budou počítat všechny vypsané závody seriálu.                Pro zařazení do celkového pořadí musí závodník absolvovat minimálně tři závody GBC 2023! Ceny za celkové pořadí v seriálu –  První tři závodníci v každé kategorii obdrží                             Věcné a upomínkové ceny. Vítězové získají dres GRAVEL BOHEMIA CUP 2023

INFO : základní informace k seriálu naleznete                                                                                             .          na :  www.graveltour-hlinsko.webnode cz .

           Podrobné informace k jednotlivým závodům, na webových stránkách                                                                .          konkrétních pořadatelů.

Vyhlášení seriálu  GRAVEL BOHEMIA CUP 2023 proběhne v rámci vyhlašovacího ceremoniálu po finálovém závodě KRKONOŠSKÁ 70 v Jánských Lázních !!!

Technické parametry:  Gravelová kola jsou kola silničního typu, musí mít silniční řídítka (berany) drop min. 65mm.  Průměr kol není omezen.                                Vzhledem k charakteru tratí našeho seriálu  doporučujeme šířku plášťů            min. 38 – 42 mm.