Cyklo team Kolarna

34755847016_c259eb4591_k

Cyklo team KOLARNA

IČ:22753311,
DIČ:CZ22753311
se sídlem Václavkova 7, Olomouc,
PSČ: 77900 zastoupená Petrem Březinou, jednatelem
tel.: 776090080
č.ú : 250635439/0300
info@kolarna.eu

občanské sdružení Cyklo team Kolárna se zabývá:

· Vedením dětí a mládeže (6 – 18 let)
· Pravidelnými tréninky mládeže
· Účastí na závodech
· Sdružováním přátel cyklistiky
· Pořádáním závodů
· Pořádání cyklistických vyjížděk

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Chceme napomoci každému se zájmem o cyklistiku k uskutečnění jeho přání. Naší snahou je rozvíjení cyklistických schopností dětí, mládeže a dospělých, prostřednictvím cyklistického oddílu. Jako oddíl se chceme nejen účastnit cyklistických závodů, ale také cyklistické závody, vyjížďky a setkání pořádat. Naše snahy napomůžou cyklistům při dosahování sportovních výkonů.

CÍLE SPOLEČNOSTI

Našim cílem je především rozvoj schopností každého cyklisty, motivovaný a přátelský sportovní kolektiv sdílející společné hodnoty, které povedou k všeobecnému rozvoji sportovních dovedností a zvýšení zájmu o cyklistiku.

34633453532_9f11c57181_k