Cyklokros Hačky 28.10.2016

5.ročník cyklokrosového závodu v obci Hačky u Konice

-startuje se s minutovými rozestupy závod se jede formou časovky na vyznačené trati v centru obce Hačky.

Pořadatel : Václav Kyba

Kontakt : +420 723 294 620

Termín : 28.10.2016

Start : od 10:00hod.

Místo konání : Hačky u Konice

Prezentace : Hostinec v centru obce

http://www.hospudkanachalupe.cz/

Trať : v centru obce Hačky bude vyznačena páskou o délce cca 600m

Startovné : dospělí 60kč

děti zdarma

Doporučené cyklokrosové nebo horské kolo

pravidla závodu:

!ÚČASTNÍCI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ! POŘADATEL NERUČÍ ZA VZNIKLÉ ŠKODY. ZÁVODNÍK JE POVINEN MÍT PO CELOU DOBU JÍZDY V ZÁVODĚ NA HLAVĚ CYKLISTICKOU PŘILBU. PORUŠENÍ TOHOTO PRAVIDLA JE DŮVODEM K VYŘAZENÍ Z AKCE! POŘADATEL A VŠECHNY OSOBY S NÍM SPOLUPRACUJÍCÍ A TAKÉ OSOBY SPOJENÉ S PŘÍPRAVOU A ORGANIZACÍ AKCE NENESOU ODPOVĚDNOST VE VZTAHU K ÚČASTNÍKŮM ZA ŠKODY OSOBNÍ, VĚCNÉ A MAJETKOVÉ, KTERÉ VZNIKNOU PŘED, V PRŮBĚHU NEBO PO AKCI. ÚČASTNÍCI STARTUJÍ NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST. ÚČASTNÍCI NESOU PLNOU ODPOVĚDNOST OSOBNÍ I PRÁVNÍ, ZA VŠECHNY JIMI ZPŮSOBENÉ ŠKODY. PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO PROHLÁŠENÍ SE ÚČASTNÍK ZŘÍKÁ VYMÁHÁNÍ PRÁVNÍCH NÁROKŮ NEBO NÁHRAD OD POŘADATELE, NEBO JEHO POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ, V DŮSLEDKU NEHODY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S JÍZDOU.

ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S POUŽITÍM FOTOGRAFICKÝCH A FILMOVÝCH MATERIÁLŮ S JEHO OSOBOU A ROVNĚŽ VÝSLEDKŮ OBSAHUJÍCÍ JEHO OSOBNÍ DATA V TISKU, RÁDIU A TELEVIZI.JAKO ÚČASTNÍK BERU NA VĚDOMÍ, ŽE BUDU DODRŽOVAT NAŘÍZENÍ A POKYNY POŘADATELE A PRAVIDLA UVEDENÉ V PROPOZICÍCH. SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI ÚČASTI A PŘIHLAŠUJI SE TÍMTO NA AKCI. SVÝM PODPISEM STARTOVNÍ LISTINY POTVRZUJI, ŽE JSEM BYL SEZNÁMEN SE VŠEMI PŘEDPISY PROPOZIC ZÁVODU A ŽE FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY JSEM VYPLNIL PRAVDIVĚ A KOMPLETNĚ. VYSLOVUJI SOUHLAS K POUŽITÍ SVÝCH OSOBNÍCH DATPOŘADATELEM A TAKÉ SOUHLASÍM, ŽE BUDU DODRŽOVAT ZÁSADY FAIR PLAY.